Cuprofix 30 MZ
jedinstvena kombinacija dva kontaktna fungicida
bakra i mankozeba

Preparat:

* aktivna supstanca: mankozeb ………………………..………….. 300 g/kg
                               + bakar iz bordovske čorbe ………… 120 g/kg
                               (koliko i u 486 gr bordovske čorbe)

* formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

* otrovnost:              III grupa otrova

* karenca:                 14 dana – za krompir

* Proizvođač:            United Phosphorus Ltd, Velika Britanija

* Zastupnik:              Vins 2000 d.o.o., Beograd

* Uvoznik:  AGROVISION doo Beograd-Grocka, Begaljica

Delovanje preparata:

Cuprofix 30 MZ je kombinacija bakra i mankozeba
U svetu se već dugo koriste preparati na bazi bakra i mankozeba, kao fungicidi i baktericidi.

Preparat Cuprofix 30 MZ odlikuju sledeće prednosti:

1.  sinergizam delovanja bakra i mankozeba, odnosno efikasnije delovanje nego što je zbir pojedinačnih delovanja;

 2. smanjena količina bakra, što je intencija u zaštiti bilja, a efikasnost na nivou pune doze bakra;

3. do sada nije registrovana rezistentnost bilo kog patogena na ove pesticide;
4. bakar je u obliku bakarsulfata, koji ima najizraženije baktericidno delovanje, u odnosu na druge oblike bakra;
5. izrazito efikasno i dugo preventivno delovanje – svako novo vlaženje biljne mase aktivira bakarne jone. Kako je vlaženje uslov i za klijanje spora patogena, to znači da je ostvarena situacija da klijala spora patogena upije i oslobođene jone bakra

Primena – registracija u Srbiji:

Cuprofix 30 MZ je nesistemični kontaktni fungicid sa protektivnim (preventivnim) delovanjem

Primenjuje se u usevu KROMPIRA za suzbijanje
plamenjače krompira (Phythophtora infenstans)

preventivnim tretiranjem
pre sticanja uslova za zaražavanje,
a najkasnije po pojavi prvih simptoma,
a pre sticanja uslova za širenje bolesti

doza primene: 4 – 5 kg/ha
u 200 – 400 l vode 

Cuprofix 30 MZzavršena su ispitivanja u cilju proširenja dozvole za                                      primenu preparata za suzbijanje

Kovrdžavosti lišća breskve
(Taphrina deformans)

Vreme primene:

neposredno pred pojavu
zelene tačke 
na lisnim pupoljcima
koji prvi kreću

doza: 4 kg/ha

U svetu se gotova kombinacija bakra i mankozeba
koristi i u sledeće svrhe:

a) u zasadima vinove loze

 * u fazi porasta lastara do 15 cm za suzbijanje prouzrokovača:
crne truleži (Guignardia bidwellii)
crne pegavosti (Phomopsis viticola)
* i po precvetavanju, za suzbijanje prouzrokovača:
plamenjače (Plasmopara viticola)

 b) u zasadima jabuke:

svaki program zaštite jabuke sadrži:
* u fazi bubrenja pupoljaka: bakar
* u fazi  “mišje uši”: mankozeb
Cuprofix 30 MZ sadrži oba i produžava se vreme primene bakra

c) u zasadima jabuke, kruške i dunje:

Preporuka u programu suzbijanja
Bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora)
u fazi  “mišje uši” –  “roze pupoljak”
zaštitu obaviti preparatom
Cuprofix 30 MZ u dozi 4 kg/ha

d) u usevu-zasadu paradajza, za suzbijanje prouzrokovača:

plamenjače (Phythophtora infenstans)
crne pegavosti (Alternaria solani)
plesnivosti lista (Fulvia fulva)
sive pegavosti lista (Septoria lycopersici)
bakterioza
(Pseudomonas syringae pv tomato, Xanthomonas campestris pv vesicatoria)

Karenca za paradajz: u Francuskoj 3 dana, u Italiji 7 dana

e) u usevu paprike, za suzbijanje:

bakterioza, od rasada do cvetanja
bakteriozne-vlažne truleži plodova (Erwinia carotovora)
u fazi pred sazrevanje plodova


f) u usevu krastavca, za suzbijanje prouzrokovača:

plamenjače (Pseudoperonospora cubensis)
antraknoze (Colletotrichum lagenarium)
gumozne plamenjače stabla (Didymella bryoniae)

g) u usevu crnog luka, za suzbijanje prouzrokovača:

plamenjače (Peronospora destructor)

Nazad