CYREN 480 EC
insekticid iz grupe organofosfata
sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem

Preparat:

 * aktivna supstanca:   hlorpirifos 480 g/l

*  formulacija: koncetrat za emulziju (EC)

* karenca: 42 dana – za pšenicu; 28 dana –  za jabuku i breskvu

* proizvođač: Cheminova, Danska

* uvoznik:  AGROVISION doo Beograd-Grocka, Begaljica

Primena – koristi se za suzbijanje sledećih štetočina:

a) u zasadima  jabuke:
- jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), 
u koncetraciji 0,1-0,2%
tretiranjem pre ubušivanja gusenice u plodove
- lisnih vašiju (Aphididae) u koncetraciji 0,1-0,15%
tretiranjem na početku formiranja kolonija

b) u zasadima breskve:
- breskvine vaši (Myzus persicae)
u koncetraciji 0,1-0,15%

c) u usevu pšenice:
- žitne pijavice (Lema melanopus)
u količini 1-1,5 l/ha
tretiranjem posle pojave mladih larvi I i II stadijuma razvoja

Preparati na bazi hlorpirifosa primenjuju se i za suzbijanje:

  –  zemljišnih štetočina:
 * žičara (Elateridae), sovica (Noctuidae),  grčica (Melolonthinae), rovaca (Grylotalpa grylotalpa)
   * u ratarstvu i povrtarstvu, izuzev korenastog i lisnatog povrća, mladog luka i mladog krompira
   * primenjuje se neposredno pre setve – sadnje, uz obavezno unošenje preparata u zemljište.

  –  i drugih štetočina u voćarstvu:
*  jabukin cvetojed   (Anthomonus pomorum)
*  breskvin savijač – smotavac  (Cydia molesta)
šljivin savijač (Grapholita funebrana)
*  gubar (Lymanthria dispar)
*  dudovac (Hyphantrea cunea)
*  krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
*  kalifornijska štitasta vaš (Diaspidiotus perniciosus)
*  pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)
*  cikade
* i drugi štetni insekti

Nazad