Ossiclor 35 WG

588g bakaroksihlorida i to:

403g kao bakar hidroksid Cu(OH)₂

185g kao bakar hlorid CuCl₂

WG formulacije, plave boje

PREVENTIVNI KONTAKTNI FUNGICID I BAKTERICID

Osnovna prednost preparata:


- bakar u obliku bakarhlorida ( 185 g ) rastvara se neposredno u atomizeru i deluje


odmah po primeni, a


- 403 g bakra nastavlja delovanje kao i svaki drugi bakarhidroksid.


Na taj način je obezbeđeno i brzo početno i dugo produženo delovanje


WG formulacija:


- obezbeđuje kvalitetnu pokrovnost prskanih površina i manje spiranje padavinama.


Plava boja: vidljiv pokazatelj kvaliteta prskanja i pokrivenosti biljaka preparatom.SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA

Gajena biljka

Bolest i prouzrokovač

Konc./kol

primene

Vreme primene


Vinova loza

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Crvena palež (Pseudopeziza

                          tracheiphila)

Crna trulež (Guignardia bidwellii)


0,2 -  0,35%

do početka cvetanja, posle cvetanja do „šarka“ i  posle berbe


Koštičavo voće

(breskva, kajsija, višnja, trešnja, šljiva)

„PLAVO PRSKANJE“     ****             Patogeni stabla i grana:

-Šupljikavost (Stigmina carpophila =

Clasterosporium carpophilum)

-bakterije (Pseudomonas spp i druge),

- druge gljivice (Stigmina carpophila,

   Cytospora  spp, Fusicoccum sp i dr.)

-Infekcioni potencijal bolesti lista,  

 cveta i  ploda (Monillinia spp  i dr)

0,35 – 0,4%-Od početka opadanja lišća – do   kretanja vegetacije,

-posebno značajno po obavljenoj rezidbi  


Breskva, nektarina

Kovrdžavost lista (Taphrina deformans)

0,35 – 0,4%

U mirovanju vegetacije, pred početak pucanja prvih pupoljaka


Jabuka i kruška

Čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis, V. pyrina)

0,3%

U kretanju vegetacije:               faza „mišje uši“

do pojave „roze pupoljka“

Bakterijska plamenjača (Erwinia amylovora))

0,25%

u jesen kada opadne oko 50% lišća i po opadanju lišća = obavezno kada je u zasadu bilo infekcije u tekućoj godini

0,05%

Na početku cvetanja i na 3-5 dana u toku cvetanja kada ima uslova za razvoj bolesti

Malina

Sušenje izdanaka (Didymella applanata)

0,35%

Do početka cvetanja i u jesen pred opadanje lišća

Jagoda

Siva pegavost lista (Mycospherella fragariae), Bakteriozna pegavost lista (Xanthomonas fragirae)

0,35%

Preventivno, pre kretanja vegatacije

Krompir, Paradajz,   Krastavac, lukovi, lubenice, dinje

Plamenjače, pegavosti (crna, siva, mrka), antraknoza, bakterioze i dr.

0,35%, tj-

do 2 kg/ha

Preventivno, kada su stvoreni uslovi za razvoj bolesti


Kupus

Plamenjača (Peronospora parasitica), Bela rđa (Albugo candida), Bakterijska vlažna trulež (Erwinia carotovora subsp. carotovora), Bakterijska pegavost (Xanthomonas campestris)

0,25 – 0,35%

Preventivno, pre nastupanja uslova za razvoj bolesti


Pasulj

Bakterioze, plamenjača i dr.

0,35%, tj-

do 2 kg/ha

Preventivno, pre nastupanja uslova za razvoj bolesti

**** Za jesenje-zimsko prskanje  koštičavog voća do pucanja pupoljaka, a za jabučasto do „roze pupoljka“,  dodati 2,7 l/ha mineralnog ulja. Ova količina mineralnog ulja pojačava baktericidno i fungicidno delovanje bakra, dok veće količine mineralnog ulja služe za insekticidno i akaricidno delovanje.

Nazad