RUFAST E FLO
insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Preparat:

* aktivna supstanca: akrinatrin 75 g/l (piretroid)

* formulacija: emulzija ulje u vodi (EW)

* karenca: 3 dana – paprika, krastavac; 14 dana – jabuka, breskva

* proizvođač: Cheminova, Danska

* uvoznik:  AGROVISION doo Beograd-Grocka, Begaljica

Primena – koristi se za suzbijanje štetočina:

a) u zasadu jabuke:
- crvena voćna grinja (Panonichus ulmi),                                                                                           kada se utvrdi prisustvo  pokretnih formi
                          najviše 3 puta u toku godine

b) u zasadu breskve:
- breskvin smotavac (Cydia molesta)
                          pre ubušivanja gusenice u mladare i plodove
                           najviše 2 puta u toku godine

c) u usevu paprike i usevu krastavca:
- obični paučinar (Tetranichus urtiae)
                          kada se utvri prisustvo pokretnih formi
                          najviše 3 puta u toku godine


Posebne karakteristike i primena u svetu: 

- brzi efekat, ali i duže delovanje u odnosu na druge piretroide,

- smatra se ključnim pesticidom za  suzbijanje tripsa u voću, povrću, ukrasnom                  bilju i vinovoj lozi,

- koristi se i za suzbijanje jabukinog smotavca, cikada, grinja,

- visoko selektivan za ključne biljne vrste i nudi superiornu efikasnost u                         suzbijanju tripsa i grinja, u poređenju sa drugim savremenim piretroidima,

- akrinatrin ima povoljan toksikološki profil i u kombinaciji sa selektivnim                            osobinama, on je jedan od samo nekoliko piretroida prihvaćenih u programima                integralne zaštite bilja.

Nazad