WARRANT POWER

kombinacija sistemičnog (imidacloprid)
 i kontaktnog (gama cihalotrin) insekticida

sistemični insekticid
sa  kontaktnim i digestivnim delovanjem 

Jedinstvena kombinacija
NEONIKOTINOIDA i PIRETROIDA
sa izuzetno širokim spektrom delovanja
na različite grupe insekata

Praktično rešenje za brojne štetočine iz familija:
Lepidopthere, Coleopthere, Homopthere

Preparat:

* aktivna supstanca:   imidacloprid 430 g/l + gama cihalotrin 30 g/l

* formulacija:   ZC – mešavina: koncetrovane suspenzije (SC) i suspenzije kapsula (CS)

* karenca:   14 dana – jabuka; 28 dana – krompir

* proizvodjač:   Cheminova, Danska

* uvoznik:   AGROVISION Beograd-Grocka, Begaljica

U Srbiji – registrovana primena za suzbijanje sledećih štetočina:

a) u zasadu jabuke: 0,10 l/ha
 Jabukin smotavac
(Cydia pomonella)pre ubušivanja gusenica u plodove
 Zelena lisna vaš  (Aphis pomi) – na početku formiranja prvih kolonija

b) u usevu krompira: 0,10-0,14 l/ha
 Krompirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata) – kada preovlađuju mlađi larveni                                                                                   stadijumi

Praktičnu primenu nalazi i u zaštiti:

BRESKVE:  za breskvinog smotavca (Cydia molesta) i vaši

ŠLJIVE:  za šljivinog smotavca (Cydia funebrana) i vaši

JABUKE:  za minera okruglih mina (Leucopthera scitella)

NAPOMENA: zbog imidakloprida primena samo po precvetavanju biljaka.

Nazad