FYLAL 80 WG 
sistemični fungicid
sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije, sprečava sporulaciju

STIMULIŠE  I UBRZAVA
PRIRODNI ODBRAMBENI MEHANIZAM BILJKE DOMAĆINA

Preparat:

* aktivna supstanca: fosetil-aluminijum 800 g/kg

* formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

* karenca: 35/42 dana za vin. lozu; 4 dana za krastavac

* proizvođač: Cheminova, Danska

* uvoznik:   AGROVISION doo Beograd-Grocka, Begaljica

Primenjuje se za suzbijanje sledećih patogena:

a) u zasadima vinove loze:
plamenjača
(Plasmopara viticola)
doza: 2 kg/ha

najbolje rezultate daje u kombinaciji
Fylal 80 WG  +  Folpan 50 WP

b) u usevu  krastavca:
plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
koncetracija 0,25-0,37%

U Evropskoj uniji, preparati na bazi fosetil-aluminijuma su registrovani i za                             suzbijanje:
- plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli)
- plamenjače salate  (Bremia lactuce)
- plamenjače crnog luka  (Peronospora destructor)

Za zaštitu od bakteriozne plamenjače jabuke i kruške (Erwinia amylovora)
Registrovana je primena preparata
  na bazi fosetil-aluminijuma sa 80% aktivne supstance

* u Sloveniji: u fazi otvorenih cvetova ……..    4-5 kg/ha
* u Hrvatskoj: u cvetanju ………… konc. 0,3%, na 4-7 dana

 Karakteristike fosetil-aluminijuma koje ga čine posebnim:

* biljka ga usvaja veoma brzo (za 30-60 minuta) , u biljci se kreće ksilemom                       (naviše), ali i floemom (naniže), po čemu je jedinstven među fungicidima,

* osim direktnog delovanja na patogene, stimuliše i ubrzava odbrambeni                     mehanizam biljke, te ova brže i intezivnije reaguje na patogene,

* tako ojačan odbrambeni mehanizam biljke smanjuje njenu osetljivost na                             bakterioze i viroze,

* do sada nije registrovana rezistentnost bilo kog patogena na ovaj fungicid.


Nazad